FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Cvičenie vo vyučovaní


cvičenie vo vyučovaní

- fáza vyučovacieho procesu zameraná na overenie a prehĺbenie vedomostí, vytváranie senzorických, motorických zručností a intelektuálnych zbehlostí; ako upevňovacia metóda vyučovania zabezpečuje zámerné opakovanie, tréning s cieľom upevniť pozitívne záujmy, postoje, rozvinúť schopnosti a zručnosti (motorické aj intelektuálne), vytvoriť návyky potrebné v životnej praxi. Od jednoduchého opakovania sa odlišuje premenlivosťou podmienok a používaním vedomostí a zručností v nových súvislostiach ( L188;117).