FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Cudworth, r.


Cudworth, Ralph (1617-1688)

- anglický filozof, zakladateľ a hlavný predstaviteľ cambridgeskej školy platonizmu. Večné idey pravdy a dobra v božskom rozume sú kritériom súdov vyslovovaných človekom i kritériom jeho činov. Predmety sú len podnetom pre poznanie, nie však jeho zdrojom. Priroda je harmonický systém uskutočnenia božských cieľov.