FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Contradictio in adiecto


contradictio in adiecto (lat.)

- protiklad, rozpor medzi prídavným menom a podstatným menom, napr. čierny sneh, malý obor ( L163;172-173).