FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Conrad-martiusová, h.


Conrad-Martiusová, Hedwiga (1888-1966)

- tvorkyňa reál-ontológie. Upriamila sa na fenomenologickú analýzu bytostnej výstavby reálneho kozmu a postupne dospela k poznaniu transfyzických a transkozmických síl a princípov, ktoré ukazujú na jestvovanie mimokozmického bytia a samotného božského jestvovania. Len z tohto najvyššieho horizontu možno zdôvodniť a hlbšie poznať štruktúru kozmického bytia ( L613;153).