FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Cogito (descartes, r.) (patočka, j.)


cogito (Descartes, R.) ( Patočka, J.)

Podľa Descarta je cogito (107) v podstatnom súvzťahu s esse (107); je to závislosť ideí taká, že kde je cogito, musí byť aj esse, ale nie naopak. Skúsenosť 'cogito' teda Descartes objektivizuje do súvzťahu vrodených ideí; pravda vety cogito, ergo sum je zaručená jasným a zreteľným nazeraním vzťahu ideí vlastného myslenia, istoty, existencie ( L18;33).