FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Cogito (descartes, r.)


cogito ( Descartes, R.)

- je v podstatnom súvzťahu s esse (107); je to závislosť ideí taká, že kde je cogito, musí byť aj esse, ale nie naopak ( L18;33).cogito (Descartes, R.)>