FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Cogito


cogito (lat.)

- myslím; pre Descarta je to prvá pravda, kktorá je nepochybná vďaka svojej evidencii.cogito>