FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Cnosť (platon)


cnosť ( Platon)

- harmónia jednotlivych častí duše (9). Harmóniou rozumovej duše (9) je múdrosť (9), srdnatej duše (9) mužnosť (9), žiadostivej duše (9) striedmosť (9) alebo umiernenosť (9); cnosť, ktorá dbá, aby v týchto troch dušiach spolu bol náležitý poriadok, je spravodlivosť (9).

Rozhodujúcou cnosťou v ľudskom živote je múdrosť. Keď ju človek (9) má, má aj ostatné cnosti ( L23;99).