FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Cnosť (gassendi, p.)


cnosť ( Gassendi, P.)

- rozumom usmerňovaný návyk zachovávania náležitej miery (zlatý stred) v navzájom si odporujúcich vášňach ( L23;388).