FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Cnosť (aristoteles)


cnosť ( Aristoteles)

- absolútna mravná zdatnosť alebo duševná zdatnosť (areté) čiže stála vlastnosť alebo stav, ktorým sa človek (29) stáva dobrým a ktorým robí svoj výkon dobrým; cnosť je ziskaná zdatnosť k dobrému, k mravnému výkonu ( L1253;152).