FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Clinamen


clinamen ( lat.)

- sklon, odklon, náklon, príklon - odchýlka atómov pri padaní praždnym priestorom, vďaka ktorej sa môžu zhlukovať podla jednoltivých vlastností a vytvárať tak telesá. Termín pochádza od Lucretia a týka sa názorov Epikura, ktorému pojem odchýlky umožňoval vložiť slobodnú vôľu do ľudskej duše už pri jej vzniku, pretože obzvlášť jemné atómy, ktoré dušu vytvárajú, môžu spomenuté odchýlky atómov využívať ( L719;42-43).