FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Člen


člen

- 1. osoba patriaca do nejakej organizácie, príslušník nejakej organizáci alebo spolku.

2. časť nejakého zloženého, rozložiteľného celku ( L207;216).člen>