FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Clauberg, j.


Clauberg, Johannes (24. 2. 1625 Solingen - 31. 1. 1665 Duisburg) Kód: 567

- nemecký filozof, predstaviteľ kartezianizmu a okazionalizmu: spojenie tela s dušou nevyplýva ani z povahy tela ani z povahy duše, ale zo slobodného božieho konania, ktorému telo v pohybe dáva príležitosť (occasio), aby doň umiestnil myšlienkové obsahy, uzatvorené v nehmotnej substancii ( L23;389).Clauberg, J.>