FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Civilizácia (toynbee, a. j.)


civilizácia ( Toynbee, A. J.)

- jednotka historického skúmania, ktorá je relatívne sebestačná a viac menej zrozumiteľná oddelene od zvyšku dejín.

Zaoberať sa civilizáciou namiesto národmi je prax, ktorú považujú za samozrejmú orientalisti, historici staroveku, archeológovia a antropológovia. Rozkrájať civilizáciu na kusy a označiť ich nálepkou "národ" je prízančné pre bádateľov v oblasti moderných západných dejín. Až do začiatku 18. stor. sa klasické diela západných historikov venovali celým dejinám západného kresťanstva alebo dokonca úplným dejinám sveta od jeho stvorenia až po posledný súd ( L1231;9).