FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Civilizácia (18. stor.)


civilizácia ( 18. stor.)

- spoločnos» osvietenského racionalizmu a technickej vyspelosti v protiklade k primitivnym, barbarským spoločnostiam. Civiliázia je buď to isté, čo kultúra, alebo je to (oproti kultúre (18. stor.)) úroveň techniky a s ňou súvisiacej materiálnej kultúry ( L459;59).