FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Citlivosť


citlivosť

- vo fyziológii: dráždivosť.

V psychológii: schopnosť zakúšať zmyslové podnety; o citlivosti sa tu hovorí v afektivnom význame, kedy sa pod citlivosťou rozumie dispozícia k zakušaniu pocitov a emócií, a vo význame reprezentatívnom (a tiež pasívnom), kedy sa pod citlivosťou rozumie fukcia, prostredníctvom ktorej subjekt zakúša pocity ( L719;42).citlivosť>