FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Číslo (pytagoreizmus)


číslo ( pytagoreizmus)

- kľuč k pochopeniu zákonov kozmu, symbol božieho usporiadania sveta. Objav, že chvejúce sa struny, ktorých dĺžky vyjadrujú jednoduché číselné vzťahy, vydávajú príjemne znejúce akordy, viedol k formulovaniu pojmu harmónie v dnešnom zmysle a bol zároveň prvým krokom na ceste k matematickému prístupu k svetu. Podľa toho možno vyjadriť každú formu číslami ("Všetko je číslo"), ktoré sú skryté vo všetkých javoch sveta ako "božské archetypy" (praprincípy) a ktoré sa človeku vyjavia pri dôkladnom štúdiu vesmíru. To ukazuje napr. aj známe Pytagorova veta obdivuhodnom vzťahu štvorcov nad stranami pravouhlého trojuholníka ( L477;52).