FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Číslo (frege, g.)-ei


číslo ( Frege, G.)-EI

EI1
"Keď poviem 'Sokrates je jedno', nepripisujem tým Sokratovi nijakú vlastnosť, ako mu pripisujem vlastnosť vtedy, keď ho nazvem múdrym. Ak je Sokrates múdry a Tales je múdry, potom usudzujem, že Sokrates a Tales sú múdri: každý z nich má vlastnosť osobitne a neprestávajú ju mať, ani keď ju pripisujem obidvom. Ale z viet 'Sokrates je jedno' a 'Tales je jedno' nemôžeme vyvodiť, že 'Sokrates a Tales sú jedno'. Takže číslo nemôže byť vlastnosťou.

Ak na druhej strane sú čísla objekty, ako ich určujeme? Mali by sme vedieť ukázať, ktoré objekty to sú." "...zdá sa, že nie sme schopní poskytnúť, či už ostenzívnu alebo deskriptívnu definíciu akéhokoľvek skutočného čísla. Čísla tu |vystupujú ako objekty vtedy, keď sú subjektom identít. Keď povieme, že počet planét je deväť, tvrdíme, že dve mená, 'počet planét' a 'deväť', sa vzťahujú n ajednu vec. Ale čísla sa líšia od objektov tým, že v referenčnom vzťahu sú celkom závislé od identifikácie pojmu, s ktorým sa spájajú. Ak ukážem na armádu v poli a opýtam sa: "Koľko?", jedinou rozumnou odpoveďou je: "Koľko čoho?" Môžem povedať 12.000 50 alebo 2, záleží na tom, či počítam mužov, roty alebo divízie. Inými slovami, odpoveď je neurčitá, pokiaľ bližšie neurčím pojem, podľá ktorého sa má počítať. Je teda číslo vlastnosťou pojmu, vlastnosťou druhého radu? Touto myšlienkou Frege začal a inšpiroval sa oblasťou logiky, ktorú do veľkej miery objavil on sám - logikou existencie (alebo kvantifikácie, ako sa dnes volá)." ( L72;269)