FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Číslicový


číslicový

- digitálny (z lat. digitus = prst) - schopný nadobúdať iba diskrétne, t. j. nespojité hodnoty.

Dáta (údaje) sa v číslicovych počítačoch reprezentujú diskrétnymi stavmi logických súčiastok a prepájajú počítaním.

Výraz "číslicový" sa používa ako protiklad výrazu "analógový". Číslicový znak patrí do konečného súboru znakov s dobre rozlíšiteľnými prvkami. Prechod od jedného číslicového znaku k druhému sa uskutočňuje "skokovite". Na rozdiel od tohto, analógové signály môžu prechádzať jeden do druhého plynule (spojite) ( L426;69).