FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Cirkev rímskokatolícka


cirkev rímskokatolícka

- katolícka cirkev západného, latinského rímskeho rítu. V latinskej cirkvi sa biskupovia združujú do biskupských konferencií, ktoré sa neviažu na nijaké územie a prekrývajú sa. Podkladom združenia môže byť národ, štát, jazyková oblasť, svetadiel. Biskupská konferencia so špeciálnym statusom má vymedzené právomoci na území svojich členov. Tradičnou vyššou územnou jednotkou je cirkevná provincia; jej centrom je arcidiecéza, k nej sú pridružené sufragánne diecézy. Patriarchom západnej (latinskej) cirkvi je biskup Ríma považovaný za zástupcu Krista; bežne ho označujú výrazom pápež alebo Svätý otec ( L429;64).cirkev rímskokatolícka>