FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Cirkev protestantská


cirkev protestantská = cirkev evanjelická

- cirkev, ktorá vzišla z reformácie. Cirkvy, ktoré vznikli zo švajčiarskej reformácie sa označujú ako reformované, niekedy s dodatkom helvétskeho vyznania (populárne sa označujú kalvinisti), kresťania nadväzujúci na Lutherovu reformáciu sa označujú ako evanjelíci augsburského vyznania alebo luteráni ( L429;70).