FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Cirkev (jaspers, k.)


cirkev ( Jaspers, K.)

"Ak sa náš život nemá rozplynúť a stratiť, musí byť v nejakom poriadku. Vo svojej každodennosti musí byť nesený nejakým všeobjímajúcim, musí dosiahnuť súlad práce, naplnenia a výnimočných okamihov, aby sa tak v opakovaní prehlboval. Potom bude totiž život, odvíjajúci sa v činnosti stále rovnakého konania, preniknutý istým naladením, vďaka ktorému bude vedieť, že má zmysel. Vo vedomí svetai seba samých sme akoby chránení, nachádzame svoju pôdu v dejinách, do ktorých patríme, sme chránení vo svojom vlastnomživote spomienkami a vernosťou.

Taký poriadok môže jednotlivec nájsť vo svete, v ktorom je skrytý, v cirkvi, ktorá formuje a oduševňuje veľké kroky od narodenia až po smrť i každodenné maličkosti." ( L278;90)