FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Circulus in probando


circulus in probando (lat.) = circulus vitiosus

- uzavretý kruh, bludný kruh - zdôvodnenie, v ktorom sa to, čo má by» zdôvodnené, objavuje náhle ako dôvod seba samého; dôkaz v kruhu: niečo sa dokazuje pomocou toho, čo má by» dokázané ( L940;63).