FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Circa


circa (lat.)

- cirka, ca, cca - okolo, približne, asi.