FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Činnos» hµadacia


činnos» hµadacia

- prezeranie istého zoznamu poloľiek s cieµom lokalizova» alebo nájs» terčovú poloľku (alebo poloľky) ( L1098;6).