FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Činiteľ substanciálny (losskij, n. o.)


činiteľ substanciálny ( Losskij, N. O.)

- skutočná alebo potenmciálna osobnosť - z takýchto osobností sa skladá svet (123). Substanciálne činitele sú nadčasové a nadpriestorové danosti (ako napr. elektrón, atóm, ľudské Ja), ktorých život sa skladá z udalostí (123) - až nimi sa prejavujú v časovej alebo alebo priestorovej forme ( L643;152).