FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Cieµ poznania


cieµ poznania

- to, čo si človek vytýčil dosiahnu» v priebehu poznávania, napr. získa» vedenie o niečom.cieµ poznania>