FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Cieµ filozofie (sokrates)


cieµ filozofie ( Sokrates)

- rozumové sebapoznanie (33), opierajúce sa o psychologické pozorovanie.