FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Churban


churban

- dosl. skaza, zničenie; špecificky vo vzťahu k zničeniu Chrámu v Jeruzaleme. termínom "churban" sa označujú dve veľké katastrofy židovských náboženských a národných dejín, známe ako chruban bajit rišon (Zničenie prvého Domu) roku 586 pr n. l. a churban bajit šeni (Zničenie druhého Domu) r. 70 n. l.