FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Chróma


chróma (gr.)

- vlastnosť zrakového vnemu, na základe ktorej možno posúdiť, aké množstvo čistého pestrého svetla sa na ňom zúčastňuje bez ohľadu na množstvo nepestrého svetla.