FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Chrám jeruzalemský


chrám jeruzalemský

- kultové centrum starozmluvného židovského náboženstva, zriadené paralelne s inštituciou kráľovstva, pozemský príbytok Jahveho, miesto, kde Židia prinášali obete. Podľa vzoru svätostánku ho dal postaviť Šalamún na vrchu Mórija v Jeruzaleme Šalamúnov chrám) na mieste, ktoré si vybral Dávid