FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Chetiti


Chetiti

- Nésiti - indoeurópske kmene, koncom 3. tisícročia pred n. l. obsadili strednú a východnú Anatóliu a severnú Sýriu. V 18. stor. pred n. l. vytvorili v Malej Ázii a v Sýrii silný staroveký štát s hlavným mestom Chattušaš. Ríšu rozvrátili 1190-1180 pred n. l. morské národy ( L715;277).