FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Chémia organická


chémia organická

- časť chémie zaoberajúca sa organickými zlúčeninami, ich ziskavaním, izoláciou z prirodných látok, štúdiom ich štruktury, priebehom ich reakcií a možnosťami ich umelej prípravy, čiže štúdiom syntézy organických zlúčenín. Organická chémia sa zoberá neobmedzeným počtom zlúčenín založených na schopnosti atómu uhlíka utvárať rozličné reťazce a viacnásobné väzby. Veľké množstvo organických zlúčenín tvoria heterocyklické zlúčeniny.

Organická chémia sa delí v podstate podľa charakteru zlúčenín na:

alifatickú chémiu
alicyklickú chémiu
aromatickú chémiu
heterocyklickú chémiu
špeciálnu chémiu

V niektorých prípadoch sa organická chémia prelína s biochémiou ( L333; 495).

-------------------
chémia organická>