FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Chémia fyzikálna


chémia fyzikálna

- vedná disciplína, ktorej predmetom skúmania vzťahy medzi fyzikálnymi vlastnosťami a chemickými vlastnosťami látok, príčiny a podstata priebehu chemických a fyzikálnochemických procesov, vonkajší vplyv na tieto procesy.