FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Chémia analytická


chémia analytická

- odvetvie chémie zaoberajúce sa identifikáciou, dokazovaním, stanovovaním jednotlivych zložiek, zistením zloženia sústav a usporiadania látok v nich.