FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Charta 77


Charta 77

- otvorené, neformálne spoločenstvo usilujúce sa o dodržiavanie ľudskych a občianských práv v Česko-Slovensku zakotvenych v medzinárodných paktoch; názov podla svojho prvého dokumentu (1. 1. 1977) adresovaného ústavným orgánom. Podpísalo ju 239 signatárov (celkovo na 1 800). Jej hovorcami boli J. Patočka, V. Havel, J. Hájek a i. ( L715;276).