FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Charizma


charizma (gr.)

- poslanie, vedomie poslania, úloha apoštola; súbor vlastností uznávaných okolím, na základe ktorých sa človek s takýmito vlastnosťami mpže stať vodcom ovplyvňujúcim svojím konaním široké vrstvy bez toho, aby ho formálne ustanovili ich predstaviteľom (napr. Gándhí).