FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Charakter (ricoeur, p.)


charakter ( Ricoeur, P.)

- súhrn určujúcich znakov, ktoré umožňujú znovuidentifikovať ľudskú bytosť ako totožnú. Charakter je celok trvalých sklonov, podľa ktorých rozpoznávame osobnosť; k týmto trvalým sklonom, ktoré plynú z nadobudnutých zvyklostí, by sme mali pripojiť súhrn identifikácií, ktoré boli taktiež nadobudnuté, s hodnotami, normami, ideálmi, modelmi, hrdinami atď., v ktorých sa osobnosť (alebo pospolitosť) sama rozpoznáva. Rozpoznať seba samého v ... napomáha rozpoznanie sa niečim ... Vďaka tejto stabilite, ktorá vyplýva z nadobudnutých návykov a identifikácií, získava charakter typ zotrvalosti v čase, ktorá niekoho definuje. Povedal by som, že identitu charakteru vyjadruje príklon slovíčka "čo" z otázky "čo som?" k slovíčku "kto" z otázky "kto som?" ( L476; 4).