FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Chaix-ruy, j.


Chais-Ruy, Jules (1896 - )

- predstaviteľ spiritualistickej ontológie vychádzajúci z A. Augustína; ukázal, že nie je možné uniknúť z napätia našej existencie, ani z multiplicity a delenia pri prežívaní času. Hoci pamäťou sa nám podarí sprítomniť minulosť, takéto pretrvávanie minulého by vôbec nebolo možné, keby nebol základ jednoty trvania v Božom bytí. Sled nadčasových sprítomňujúcich "vytrhnutí" z toku času vedie k rytmu našej existencie, akoby ním prehovorilo pulzovanie samotného nášho bytia, svedčiaceho o našej ontologickej pozitivite a negativite. V tomto pulzovaní sa spájajú dve tajomstvá nášho personálneho bytia - jeho subsistencia s jeho radikálnou nepostačiteľnosťou ( L613;61).