FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Česko-slovensko


Česko-Slovensko

- republika v strednej Európe 1918-1992.

Štát vyhlásený Národným výborom v Prahe 28. 10. 1918. Na prvej schôdzi revolučného Národného zhromaždenia v Prahe dňa 14. 11. 1918 bola vyhlásená republika a za jej prezidenta bol zvolený T. G. Masaryk. Táto republika trvala do 30. 9. 1938. Obnovená bola 9. 5. 1945 a trvala - s rozličnými obmenami - do 31. 12. 1992. 1. 1. 1993 z nej vznikli dve samostané republiky - Slovenská republika a Česká republika.Česko-Slovensko>