FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Cerintus


Cerintus (2. stor.) = Cerinthus = Kerinthos

- najstarší predstaviteľ kresťanského gnosticizmu, ktorý ziskal vzdelanie pravdepodobne v Alexandrii.Cerintus>