FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Cento


cento

- reprodukčný metatextový postup, ktorého konštrukčným princípom je eliptické tesné spojenie citovaných textov pôvodných diel. Autorské inštrukcie pre recepciu sú zakotvené v metatextovych operáciách selekcie citátov a montáže (i koláže). Pre cento je príznačná textová ontológia a princíp tvarového kontrastu, v ktorom je zakódovaná sémantická a estetická hodnota metatextu ( L394;11-112).