FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Celostnosť


celostnosť

- prejav existencie vzájomných väzieb, súvislostí, ktoré majú svoj obsah, štruktúru, dynamiku vývoja a sú súčasťou kvality, podieľajú sa na nej. Celistvosť je viac než celok skladajúci sa z častí ( L379; 4).