FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Castaneda, c. - zoznam diel


Castaneda, C. - zoznam diel

The Teaching of Don Juan (Učenie Dona Juana), 1968

A Separate Reality (Oddelená skutočnos»), 1971

Journey to Ixtlan (Putovanie do Ixtlanu), 1972

Tales of Power (Rozprávania o sile), 1974

The Second Ring of Power (Druhý kruh moci), 1977

The Eagel's Gift (Orlov dar), 1981

The Fire from Within (Oheň zvnútra), 1984

The Power of Silence (Sila ticha), 1987

The Art of Dreaming (Umenie ticha), 1993

Učení Dona Juana, 1992
L1173

Oddělená skutečnost, 1994
L1172