FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Cassiodorus, f. m. a. - zoznam diel


Cassiodorus, F. M. A. - zoznam diel

Historia Gothorum (Dejiny Gótov, 12 kn.), 526-533 /propaguje spojenie Gótov a Rimanov do jedného národa

Variae (Rozmanitosti, 12 kn.), 537/8

Institutiones divinarum et saecularium (Základy cirkevných a svetskych vied, 2 kn.), nap. medzi 551 až 562, vyd. 1566, 1937, repr. 1961

De orthographia (O pravopise), asi 578

Historia ecclesiastica tripartita (Trojdielne cirkevné dejiny)

De anima (O duši)

Chronica (Kronika) /dejiny od Adama do roku 519

Opera, 1855

Opera omnia, I-II, 1848-1865