FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Camus, a.


Camus, Albert (7. 11. 1913 Mondovi (Alžirsko) - 4. 1. 1960 Villeblin (Yonne))
Kód: 531

- francúzsky filozof a spisovateľ, predstaviteľ existencializmu. Pôvodne bol herec a žurnalista. Ústrdenými kategoriami jeho filozofie sú: kategória absurdného a kategoria cudzosti človeka vo svete. Nezmyselnosť a beznádejnosť existencie sa nedá pochopiť racionálnymi prostyriedkami: treba ich vziať prosto na vedomie. V tomto vzatí na vedomie absurdity života na svete spočíva hodnotnosť človeka: Sizyfos je symbolom života. Proti nihilizmu, do ktorého by takýto postoj mohol viesť, však Camus stavia revoltu a solidaritu spolublížnych. Prírodu Camus stavia proti dejinám ako korektúru.Camus, A.>