FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Calpurnius piso


Calpurnius Piso, Lucius C. P. Frugi

- rímsky politik a historik. Ako tribún ľudu 149 pr. n. l. sa zasadil za zriadenie stálych súdov stíhajúcich vydieranie v provinciách, konzul 133, cenzor 120. Preslávil sa ako znalec práva. Napísal Annales (Letopisy), najmenej v 7 kn., kde spracoval rímske dejiny od najstarších dôb do 146. Dejiny posudzoval z moralistického hľadiska, idealizoval staré doby, racionalizoval legendy. Zachované zlomky dokazujú jednoduchosť jeho štýlu ( L264; 163).