FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Calderon de la braca, p.


Calderon de la Barca, Pedro (17. 1 1600 Madrid - 25. 5. 1681 Madrid)

- španielsky barokový dramatik, ktorý zavřšil klasické obdobie španielskej literatúry 16. stor. - 17. stor. Ako vyznavač katolicizmu a absolutizmu spracoival komplex cirkevno-etických ideí. Pri výbere a spracovaní dramatického materiálu vychádza zväčša z idey (kráľovská moc, katolicizmus, česť) a až okolo nej vytvára dramtický konflikt. Dej jeho hier je prísne logicky štrukturovaný, sústreďuje sa zväčša na jednu postavu, na jej vnutorné konflikty: inštinkt, cit, vôľu, rozum. Tematicky veľkú časť tvorby orientuje na náboženskú alebo nábožensko-filozofickú problematiku, v ktorej sa odrážajú pesimistické názory rozkladajúceho sa dvoranstva a cirkevnej aristokracie.

K vrcholným Calderonovým dielam patrí 'La vida es sueňo' (Život je sen, 1635), v ktorom rieši problém predurčenia a slobodnej vôle. V tejto dráme sa odráža kriza kultúry renesancie, rozpad feudálneho sveta. Vyjadrenie protirečenia medzi dojmom a skutočňosťou, nastolenie otázky zmyslu života, slobody atď. filozoficky a psychologicky dielo neobyčajne prehlbujú. Víťazstvom hrdinu nad sebou samým a nad tragickou veštbou získava dielo životnosť a pôsobivosť ( L915;94).