FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Calculus ratiotinator


calculus ratiotinator (lat.)

- krok v mathesis universalis nadväzujúci na characteristicu universalis. Calculus ratiotinator formuluje princípy, ktoré majú matematickým spôsobom interpretovať usudzovanie., čo by umožňovalo rozhodnúť o každej myšlienke, či je prabdivá alebo nie.