FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Caesar, g. i.


Caesar, Gaius Iulisus (100 - 44 pred n. l.)

- rímsky vojvodca, štátnik, spisovateľ; roku 60 uzavrel 1. triumvirát s Pompeiom a Crassom, od 59 konzul, 58-51 si podorobil Galiu. R. 52 pred n. l. proti nemu povstanie v Orléans. R. 49 sa rozišiel s Pompeiom, čo viedlo k občianskej vojne, 48 ho porazil pri Farsale, 47 zvíťazil nad pontským kráľom Farnakom, vyhlásený za doživotného diktátora (pozri: diktatúra). R. 46 zreformoval kalendár (juliánsky). Zavraždený spisahancami Brutom a Cassiom.

Diela: Zápisky o vojne v Galii, Zápisky o občianskej vojne. Obidve diela sú obranou Caesarovej politiky pred rímskou verejnosťou: mali ju presvedčiť o tom, že podrobením Galie sa Caesar zaslúžil o bezpečnosť a slávu Rímskej ríše a že občiansku vojnu nezavinil on, ale jeho politickí protivníci.

Zápisky o ojne v Galii majú mimoriadnu dokumentárnu hodnotu, podávajú informácie o situácii v zápdnej Európe pred 2000 rokmi. Ich pevná a prehľadná stavba, jednoduchý, jasný a ľahký sloh a logicky usporiadané myšlienky, vyjadrené čistou a uhladenou rečou, tzv. klasickou, im zabepzečujú popredné miesto medzi pamiatkami rímskej literatúry ( L715;111, 518 L915;94).